Skroderdienas Silmačos #2020

Skroderdienas Silmačos Rūdolfs Blaumanis Skroderdienas Silma os Sadz ves skati ar dzied anu trijos c lienos se s bild s Ar lugas darb bas m tisko laiku ar br iem uzvirmojo iem viegli smeldz giem to iem gan ar smalki aspr t g m v rdu sp l m gan tautas anekdot m

 • Title: Skroderdienas Silmačos
 • Author: Rūdolfs Blaumanis
 • ISBN: -
 • Page: 422
 • Format: Hardcover
 • Skroderdienas Silmačos Rūdolfs Blaumanis Sadz ves skati ar dzied anu trijos c lienos se s bild s Ar lugas darb bas m tisko laiku, ar br iem uzvirmojo iem viegli smeldz giem to iem, gan ar smalki aspr t g m v rdu sp l m, gan tautas anekdot m l dz giem jokiem, p ri visam ar br ni i kr saino t lu galeriju R dolfs Blaumanis ir tr p jis dzi i skat t ja sird s J a Asara saind t s bultas Laiks ir padar jis smSadz ves skati ar dzied anu trijos c lienos se s bild s Ar lugas darb bas m tisko laiku, ar br iem uzvirmojo iem viegli smeldz giem to iem, gan ar smalki aspr t g m v rdu sp l m, gan tautas anekdot m l dz giem jokiem, p ri visam ar br ni i kr saino t lu galeriju R dolfs Blaumanis ir tr p jis dzi i skat t ja sird s J a Asara saind t s bultas Laiks ir padar jis smiekl gas un pav rsis pret pa u kriti i Skroderdienas Silma os ir k uvu as par visvair k sp l to lugu vis latvie u skatuves past v anas laik M kslinieks Rihards Delvers.
  Skroderdienas Silmačos Rūdolfs Blaumanis

  • UNLIMITED AUDIOBOOK ☆ Skroderdienas Silmačos - by Rūdolfs Blaumanis
   422 Rūdolfs Blaumanis
  • thumbnail Title: UNLIMITED AUDIOBOOK ☆ Skroderdienas Silmačos - by Rūdolfs Blaumanis
   Posted by:Rūdolfs Blaumanis
   Published :2020-04-06T07:26:37+00:00

  One thought on “Skroderdienas Silmačos ”

  1. Latvie a mantojums.J u gar a.Vasara.Un latvie u lab k s un slikt k s pa bas lugas t los Cik labi, ka atceramies Blaumani, bet vi a kaism go kriti i Asari pieminam tikai vi a nepareizo spriedumu d par rakstnieka dai radi Likte a ironija str d vienm r glu i k gravit cijas un M rfija likumi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *